Agenda

Gener
CTRL+P
Llançament de l’acció participativa
En línia

Publish or Perish
Silvio Larusso i Amsterdam Publishing Lab
Projecte de creació en desenvolupament

Febrero
Conversa
Nous artefactes de la imatge
Annet Dekker, Katrina Sluis, Marco de Mutiis
Dimarts 13, 19h
Foto Colectania

Conversa
Impressió postdigital
Alessandro Ludovico, Mathieu Cénac
Dimecres 28, 19h
Foto Colectania

CTRL+P
Acció participativa en desenvolupament
En línia

Publish or Perish
Silvio Larusso i Amsterdam Publishing Lab
Projecte de creació en desenvolupament

Març
CTRL+P
Acció participativa en desenvolupament
En línia

Publish or Perish
Silvio Larusso & Amsterdam Publishing Lab
Projecte de creació en desenvolupament

Abril
Presentació del projecte de creació Publish or Perish i dels resultats de l’acció participativa CTRL+P.
Dijous 10, 19h
Foto Colectania