Converses

En aquesta tercera edició de DONE durem a terme dues converses protagonitzades per comissaris, teòrics i investigadors especialitzats en la hibridació entre els continguts digitals i els impresos:

ELS NOUS ARTEFACTES DE LA IMATGE
Annet Dekker (investigadora i comissària independient)
Katrina Sluis (comissària digital Photographers Gallery)
Marco de Mutiis (artista i comissàrio digital Fotomuseum Winterthur)

La proliferació de la fotografia digital en línia està transformant la nostra relació amb les imatges a gran velocitat. Aquest nou escenari ha impactat en l’art contemporani, on les fotografies ja no solament s’imprimeixen i s’emmarquen, sinó que poden prendre forma escultòrica, instal·lativa, performàtica o mantenir-se intangibles a la xarxa. Els tres participants d’aquesta conversa mostraran i explicaran com la fotografia contemporània s’està desenvolupant en aquest nou escenari.

Febrer 2018

IMPRESSIÓ POSTDIGITAL
Alessando Ludovico (investigador, escriptor, artista i editor)
Mathieu Cénac (co-editor Jean Boîte editions)
Silvio Lorusso (artista, dissenyador i escriptor)

 

En aquesta conversa oberta es tractarà d’explicar com la definitiva implantació de la tecnologia digital ha afectat el mitjà imprès en relació amb la fotografia. Un cop superats els plantejaments inicials, tant triomfalistes com a catastrofistes, el nou escenari expandit, des del món físic al digital, ofereix noves vies para la creació i distribució de llibres. El tres participants d’aquesta conversa mostraran i explicaran aquest nou escenari des dels àmbits de la creació, el comissariat i l’edició.