En aquesta quarta edició de DONE, un equip curatorial amb sensibilitats obliqües però còmplices proposa una sèrie de taules rodones per posar en circulació matèries, llenguatges, tàctiques i procediments estudiats o executats per agents artístics, tecnocientífics o activistes:

THE GOOD PHOTOGRAPHY
Jorge Caballero (cineasta, docent i investigador)
Anna Giralt Gris (cineasta, docent i investigadora)
Vasily Zubarev (desenvolupador de software)
Modera: Roc Herms (fotògraf i artista visual)
15 de gener, 19:00
[Vegeu més informació del debat]

La fotografia ha deixat enrere l’era digital per endinsar-se en un nou estat evolutiu: el computacional. Una nova etapa plena d’esperances, dubtes, miracles i perills que, en molts casos, escapen al control i a la comprensió del cervell humà. Intel·ligència artificial, machine learning, datasets, xarxes neuronals, adversarial images o deepfakes són conceptes que gairebé no entenem però que formen part i afecten clarament el nostre dia a dia.

Aquesta taula rodona vol establir les bases per comprendre aquest nou paradigma en què ens endinsem i ajudar a entendre els canvis estructurals que la intel·ligència artificial està aportant al món de la fotografia, així com a les ciències, a l’art, a la creativitat i, pràcticament, a qualsevol disciplina.

RESPONS(H)ABILITATS TECNOECOLÒGIQUES

Abelardo Gil-Fournier (artista i investigador)
Nicolas Malevé (artista visual, programador i data activist)
Modera: Jara Rocha (investigadora i mediadora cultural)
6 de febrer, 19:00
[Vegeu més informació del debat]

Els ecosistemes no-només-digitals en què s’inscriu el circuit de la visió contemporània succeeixen en equilibris semiòticmaterials fràgils però molt potents. Estudiar els processos d’aprenentatge o d’entrenament que tenen lloc en tecnoecologies específiques de la visió pot ser una manera de tenir en compte distribucions, densitats, vocabularis i temporalitats no tan freqüents. Amb perspectives arqueològiques, arxivístiques o d’estètica infraestructural, treballs com els de Nicolas Malevé i Abelardo Gil-Fournier proporcionen una necessària complexificació de les preguntes per quines agències estan imbricades en les mirades també maquíniques, i quines són les implicacions mediambientals, polítiques o estètiques de mirar així ara i aquí.

En el marc del programa «Unsupervised Imaginations» de DONE, aquesta taula rodona s’ocupa de la següent pregunta: si en les denses tecnoecologies de la visió, la distribució de poder succeeix de maneres específiques, de quines maneres els aprenentatges i entrenaments maquínics participen en consolidacions, limitacions o bloquejos de la capacitat de resposta (o respons(h)ablitat)?

IMATGE, INTEL•LIGÈNCIA ARTIFICIAL I CREATIVITAT
Joan Fontcuberta (artista, docent, assagista i crític)
Anna Ridler (artista i investigadora)
Modera: Martí Sánchez-Fibla (docent i investigador)
17 de febrer, 19:00
[Vegeu més informació del debat]

Estem assistint a nous èxits de la intel·ligència artificial (IA) a l’hora de processar, interpretar, completar i generar imatges. Un exemple d’aquest fenomen són les anomenades xarxes adversàries generatives (GAN, en anglès) que generen cares que no existeixen i imatges fotorealistes de paisatges a partir d’esbossos, entre moltes altres aplicacions.

En aquesta nova activitat ens preguntem com pot afectar la IA a la fotografia i a la creació artística. En parlarem amb Joan Fontcuberta i Anna Ridler, que han emprat xarxes neuronals GAN en els seus darrers treballs. Cercarem els límits entre la realitat i l’imaginari computacional, les implicacions que pot tenir en la creació i l’important paper que tenen: el conjunt de dades (dataset) d’imatges amb què les xarxes s’entrenen, l’arquitectura de la xarxa mateixa, els algorismes utilitzats per entrenar la xarxa, les entrades i paràmetres de la xarxa, el resultat generat, les possibles transformacions creatives aplicades al resultat i la seva contextualització, entre d’altres. Una nova etapa en què intervé l’anomenada fotografia computacional que vam presentar a la primera sessió.