Sobre DONE

DONE és un projecte de pensament i creació que vol aproximar-nos al nou ecosistema de la imatge després de la implantació de la tecnologia digital i Internet. El format i les activitats evolucionen en cada edició, experimentant amb noves formes de generar i propagar idees i continguts.

A diferència de la primera, aquesta segona edició es presenta com un laboratori de reflexió, recerca i creació visual que gira entorn de cinc qüestions fonamentals: pensament, visibilitat, cos, informació i estètiques.

Les activitats, que poden ser tant online com presencials, es divideixen en les seccions Think, una sèrie de conferències impartides per reconeguts ponents, i Act, quatre laboratoris de creació dirigits per artistes visuals especialitzats. El programa es completa amb Grab, una iniciativa de creació audiovisual des de la qual un grup d’autors generaran peces audiovisuals inèdites en relació als continguts proposats.

 

Crèdits:

Conceptualització de projecte
Jon Uriarte

Disseny Imatge
Eloi Gimeno

Direcció projecte
Irene de Mendoza

Coordinació
Anna Printezi
Mercè Giralt

Programació web
Oscar Ciutat

Xarxes socials i speaker online
Jordi Esteve

Comunicació
Mahala Nuuk

 

© de les imatges i els textos, les seves autories.
© de la web, Fundació Foto Colectania, 2016

Fundació Foto Colectania
Julián Romea 6, D2
08006 Barcelona
Tel: 93 217 16 26
www.colectania.es
colectania@colectania.es

DONE és un projecte impulsat per la Fundació Foto Colectania que compta amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell i amb l’ajut de la Direcció General de Política i Indústries Culturals i del Llibre del Ministeri de Cultura.

 

bsfundacio_cat        logo-mecd