ACT

Act es compon de quatre activitats pràctiques i pedagògiques de curta durada i format variat, dirigides per artistes visuals. Aquests processos de creació col·lectiva experimental se situen a mig camí entre el format del taller i de l’exercici o l’acció col·laborativa. Cada Lab prendrà les idees expressades a la conferència impartida cada mes com a punt de partida teòric a posar en pràctica.

L’aforament està limitat a un màxim de quinze persones. Per a la inscripció, cal enviar una breu carta on s’expliqui la raó per participar al taller, incloent-hi, si així es desitja, un enllaç a una web o portfoli.


Laboratori amb Daniel Mayrit
Dissabte 26 de novembre
+info

Laboratori amb Mario Santamaría
Dissabte 17 de desembre
+info


Laboratori amb Ona Bros
Dissabtes 21 i 28 de gener
+info


Laboratori amb Visual Social Media Lab
Dissabte 18 de febrer
+info